Tarkvaraarendus

Tarkvaraarendusel on BestIT OÜ-s keskne roll. Tarkvara arendamise oleme jaganud kahte suurde rühma: valmistoodete arendamine ja spetsiaaltarkvara loomine.

Tarkvarasüsteemide loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest:


1. Iga kliendi soovid on unikaalsed ja tarkvara tuleb kohandada kliendi nõudmistega mitte vastupidi. Teostame enne tarkvara väljatöötamise alustamist põhjaliku analüüsi, mille käigus uurime põhjalikult kliendi senist töökorraldust, nõudmisi uuele tarkvaralahendusele ning alles seejärel saame keskenduda uue tarkvaralahenduse loomisele.

2. Püüame võimalikult palju ära kasutada kliendi seniseid tarkvaralahendusi ja tarkvarasüsteeme. Olemasolevatest süsteemidest tuleb alati aru saada ja nende eripärad on alati mõistlik kaardistada. Samuti on oluline see, et klient ei peaks kardinaalselt muutma oma senist töökorraldust. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et iga uue süsteemi kasutuselevõtt võib olla küllaltki aeganõudev ja kulukas protsess.

 

3. Tarkvara loomisel kasutame teada-tuntud tarkvara modelleerimise, projekteerimise ja projektijuhtimise praktikaid, mis oskuslikul kasutamisel tagavad tarkvara kõrge kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise.

 

4. Pakume konkreetsetesse oludesse kõige paremini sobivaid lahendusi, mis võib tähendada ka seda, et vastava kompetentsi puudumisel tuleb probleemidele lahenduste leidmisel kasutada väliste ekspertide abi. Vajaduse korral seda me ka teeme. Seni pole leidunud probleemi, millele me ei suudaks lahendust leida.

   ...